top of page

Human Machine Pedagogy

האקתון

15-16 | ספטמבר | ירוחם

יומיים האקתון ב-the oasis המדבר שמוביל את global  EdTech_cc781905-58d-b31905-4cd-5cd-3194-b3b-136bad5cf58d_ EdTech_cc781905-58d-b31905-58cd-b31905-56c781905-56cd

סדר היום

יום 1

10:15-10:40

10:45-12:00

12:00-19:00

 Mount Avnun

ברוכים הבאים וקיבוץ

חינוך לפריצה

ארוחת צהריים קלה תינתן במהלך ההאקתון

19:00-20:00

20:00-20:30

23:00

23:00 - לילה

ארוחת ערב

סטטוס קבוצות

זמן פיצה

חינוך לפריצה

יום 2

08:00-09:00

09:00-11:30

11:30-13:30

13:30-14:30

14:30-16:00

16:00

ארוחת בוקר

חינוך לפריצה

הכנות למגרש

ארוחת צהריים

זמן פיצ'ינג ומנצחים

חזרה לתל אביב

36 שעות של יצירה דינמית ושיתופית לפיתוח הדור הבא של פתרונות EdTech לקראת פדגוגיה של אדם-מכונה

מי משתתף?

מנהיגי EdTech, מפתחים, מעצבים, מחנכים​

מה לגבי?

הדור הנוכחי של הלומדים חווה סביבה של מערכת היחסים הסימביוטית בין בני אדם למכונה, מפתח יכולות ואפשרויות למידה חדשות. הדור הבא של הוראה ולמידה יצטרכו לפתח דרכים ותפיסות חדשות לקראת הפדגוגיה של העידן הדיגיטלי, כגון מכונות חכמות אדפטיביות, כמו גם רשתות וערוצים למידה עולמית מחוברות חדשות.

לכל שאלה נוספת נא לפנות אלינו: ranm@cet.ac.il

bottom of page